Da li postoji bioenergija?

Neki ljudi kažu da im je teško vjerovati u terapiju bioenergijom jer ne vide energetsko polje i ne vide da se nešto mijenja izvana. A da li vjerujete u vjetar? Da li možete vidjeti vjetar? Ili vidite i osjećate samo posljedicu vjetra? To da li vjerujete ili ne vjerujete u vjetar ne utječe na to da li vjetar zaista puše. Isto je s bioenergijom. Bioenergija nije vidljiva oku, terapija bioenergijom popravlja energetsko polje koje nije vidljivo oku, ali osjetit ćete posljedice terapije. Za vrijeme terapije možete osjetiti toplinu ili hladnoću, kao što osjećate toplinu i hladnoću za vrijeme vjetrova na koži. Za vrijeme psihokineze možda će se Vaše tijelo pomaknuti bez vaše volje kao kad vas snažan vjetar gurne u stranu.
Kada nakon tretmana Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® osjetite rezultate, a to je poboljšanje psihičkog i fizičkog stanja, nije bitno da li ste vidjeli bioenergiju ili samo neobične pokrete ruku terapeuta.
Kako i zašto je to moguće možete sami istraživati na stranicama www.zdenkodomancic.com ili u raznim člancima iz područja kvantne fizike.